IniciTermes i condicions

Termes i condicions

1 – INFORMACIÓ I RESERVES

El CLIENT pot sol·licitar informació per telèfon, correu electrònic i missatge directe a les xarxes socials. La informació serà facilitada pel mateix canal. S'informarà de la disponibilitat, les característiques, el preu d'oferta i qualsevol altra qüestió que requereixi el CLIENT.

Les reserves es faran per escrit i per correu electrònic a l'adreça: albert@calfrasco.com. El CLIENT haurà d'indicar: dia d'entrada, dia de sortida, preu que s'ha ofert i les seves dades identificatives completes. Des de Cal Frasco us enviarem un missatge de confirmació que l'allotjament està disponible durant les dates que han sol·licitat. Per finalitzar la reserva, Cal Frasco us podria demanar un dipòsit per confirmar la reserva. Un cop confirmada la reserva, rebreu un email per a la confirmació.

2 – RECEPCIÓ

Com a propietari de cases rurals estem obligats a recollir els dades identificatives de TOTES les persones que s'allotgin a Cal Frasco i fer la comunicació pertinent als Mossos d'Esquadra. Les dades obligatòries que ha de facilitar de TOTES les persones que s'allotgin a Cal Frasco són: Nom complet i Cognoms, DNI o passaport i data de naixement.

Es recomana al CLIENT que tingui a mà la documentació al moment de la recepció per agilitzar el lliurament de claus i el gaudi de l'allotjament contractat.

3 – PAGAMENT

La reserva de lloguer de Cal Frasco estarà confirmada quan el CLIENT hagi fet efectiu el dipòsit acordat (si aquest es demana). Limport del dipòsit podrà ser de fins a un 30% aproximadament de limport total a pagar pel lloguer. En qualsevol cas, Cal Frasco determinarà la quantitat exacta que ha d'ingressar com a dipòsit i la comunicarà al CLIENT al correu electrònic de la confirmació de disponibilitat. Aquest dipòsit el pot fer per transferència bancària, Bizum o Paypal.

Un cop rebuda la confirmació del pagament per part del CLIENT, aquest rebrà la nostra confirmació de reserva, per escrit via e-mail. En cas que no hàgim rebut el dipòsit anticipat en el termini establert de 24 hores des del nostre enviament del correu electrònic de confirmació de disponibilitat, la reserva quedarà automàticament anul·lada sense necessitat d´avís previ al CLIENT i la casa rural passarà novament a estar lliure per a la seva reserva per qualsevol persona.

Tot l'import de l'estada (sense descomptar el dipòsit anticipat per a fiança) es pot pagar al comptat o per transferència bancària. Si el CLIENT vol pagar al comptat, es pagarà el mateix dia d'arribada, en el moment del lliurament de claus i després dhaver visitat i donat el vistiplau a la casa. En cas que el CLIENT esculli el pagament per transferència bancària, l'haureu de fer amb almenys 5 dies abans de la data d'arribada per tal d'assegurar-vos que hàgim rebut el pagament abans d'arribar a la casa rural).

4 – CONSERVACIÓ DE L'HABITATGE I FIANÇA

El CLIENT rep l'habitatge en condicions òptimes de neteja i ordre, i està obligat a cuidar-lo, la terrassa amb el seu mobiliari, cobert i barbacoes, de manera correcta. Si el CLIENT observa algun desperfecte o anomalia, ho ha de comunicar en el moment de la seva observació en el moment del lliurament de claus.

EL CLIENT haurà d'abandonar i tornar la casa rural en unes condicions acceptables de neteja i amb tot el mobiliari i estris en el mateix estat que estaven a l'entrada a la mateixa. S'hauran de tornar les claus lliurades prèviament, en el cas de pèrdua d'aquestes, es cobrarà un import de 80€ pel canvi de pany. Es prega expressament conservar el mobiliari, els llibres i els estris als seus llocs originals.

Al final de la seva estada, el PROPIETARI efectuarà la comprovació dels béns i estris de l'habitatge, així com de la seva neteja i ordre, en presència dels hostes.

Si l'habitatge patís algun desperfecte per part del CLIENT, aquest desperfecte serà reparat o abonat l'import de la reparació per part del CLIENT.

El cost de la reparació es deixarà pendent el pagament dels danys, fins a aconseguir-ne l'avaluació, liquidant-los posteriorment.

5 – NORMES D'ÚS I CONVIVÈNCIA

El CLIENT es compromet a actuar amb el màxim civisme, respectant lentorn, la calma, la naturalesa, la neteja i lordre de lhabitatge.

El CLIENT i totes les persones allotjades a Cal Frasco queden sotmeses al respecte de les normatives de convivència que regeixen al terme municipal d'Isona i Conca Dellà

A més, s'estableixen altres normes d'ús i convivència:

1r Respecte, en tot moment, per la calma i el descans, així com la convivència amb altres persones que poguessin estar allotjades a l'altra casa rural, així com a l'entorn. Per això, les festes no estan permeses.

2n El CLIENT haurà de ser diligent i curós en el consum delectricitat, calefacció, aigua, llenya, així com de la seguretat de ledifici i habitatges. En aquest sentit, el CLIENT ha de procurar deixar ben tancada la porta d'entrada i les finestres, especialment en sortir, tal com farien a casa.

3r Està prohibit deixar escombraries a l'habitatge. El CLIENT es compromet a llençar les seves bosses d'escombraries en algun dels contenidors per al seu dipòsit que hi ha al municipi. En concret, hi ha contenidors de deixalles i orgànics al final de la baixada que queda a l'esquerra de la casa (cara nord). També podeu trobar contenidors de cartró, plàstics, deixalles i orgànics al costat de la parada d'autobús (entrada principal del poble)

4t El CLIENT haurà de respectar el mobiliari i les instal·lacions de l'habitatge. Ens agrada que tots els nostres hostes, com vostè, trobin un màxim confort i neteja.

5è Per raons de l'emplaçament de la propietat (al centre del municipi) està terminantment prohibit l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic (petards, bengales, etc.). També està prohibit fumar a l'interior de la casa (a excepció de terrassa i balcons)

6è Davant d'evidències de VANDALISME, SOROLLS, ALBOROTO, QUEIXES FUNDADES DE VEÏNS o ÚS IMPRUDENT de l'habitatge i els seus estris, els propietaris es reserven el dret a donar per finalitzat el contracte de lloguer en qualsevol moment, i els llogaters han d'abandonar l'immoble immediatament.

7è El PROPIETARI es reserva el dret de no acceptar o anul·lar estades que no compleixin les normes de convivència, en qualsevol moment i sense possibilitat de reemborsament.

8è El PROPIETARI no es responsabilitza dels objectes personals dipositats a l'habitatge pels CLIENTS, així com dels objectes que poguessin haver oblidat.

7 – CARACTERÍSTIQUES I CAPACITAT DE LES CASES RURALS

L´edifici té tres plantes, 2 balcons i una terrassa. La tercera planta, que dóna accés a la terrassa, només serà accessible si se signa un contracte de conformitat, ja que no disposa de barana ni protecció.

La superfície de cada planta és de 175 metres quadrats aproximadament, inclosa la superfície de zones comunes a cada planta.

Cal Frasco:

– Capacitat: 8 places + 1 bressol.

– Electricitat: 5.500 Kw.

– Superfície: 175 metres quadrats aproximadament.

Únicament es podran ocupar amb el nombre de persones indicades a la reserva (tant adults com nens). En cap cas no es pot superar aquesta xifra. A causa de les normes vigents, no estan permeses les visites a persones alienes, no registrades a Cal Frasco.

En el cas que el nombre d'ocupants de la casa llogada sigui superior al nombre de les indicades a la reserva i declarades al document d'entrada i, per tant, de les fitxes de registre que es fan entrega als Mossos d'Esquadra , el PROPIETARI es reserva el dret d'admissió i ho posarà en coneixement dels Mossos d'Esquadra, eximint-se de qualsevol incident que pogués ocórrer a la casa, derivat d'una sobre ocupació.

8 – ALTRES SERVEIS DE CAL FRASCO

8.1 Xemeneia

Cal Frasco disposa d´una xemeneia, però actualment està fora de servei.

Està terminantment prohibit l'ús de la xemeneia, ja que no està condicionada per al seu ús. 

9 – HORARIS D'ENTRADA I SORTIDA

L´entrada de Cal Frasco serà a partir de les 15 hores del primer dia contractat i la sortida fins a les 12 hores del darrer dia contractat.

Si el CLIENT ho desitja, el PROPIETARI pot preparar l´entrada a la casa llogada a partir de les 12 hores (sempre que sigui possible) del primer dia contractat i la sortida fins a les 17 hores del darrer dia contractat. Per obtenir aquesta ampliació d'horari, el CLIENT ho ha de comunicar de forma expressa, amb antelació suficient i per escrit al correu electrònic en fer la reserva o al número de telèfon proporcionat. Si no us heu comunicat prèviament, el PROPIETARI no té l'obligació d'atendre aquesta petició del CLIENT.

10 - ADMISSIÓ D'ANIMALS

S'admeten mascotes. Atenent criteris de neteja i conservació de mobiliari i estris, prèvia petició per part del CLIENT, per escrit i de forma detallada, de l'animal que es tracta. Es cobren 50€ per 1 animal de companyia.

11 - POLÍTICA D'ANUL·LACIÓ DE RESERVES

Si l'anul·lació o el canvi de dates de la reserva es realitza amb 30 dies o més abans de la data d'entrada, es procedirà en tots els casos a la devolució del 100% de l'import lliurat excepte les despeses bancàries (si n'hi hagués) associades a la gestió de la devolució de la reserva.

Queda a discreció del propietari la devolució de l'import de la reserva, per als casos en què CLIENT al·ludeixi a causes de força major i l'avís es produeixi amb menys de 30 dies d'antelació com a norma general, i de 10 dies d'antelació únicament per a reserves realitzades per agències de viatges per a productes turístics organitzats per aquestes, que inclouen excursions a més de l'allotjament.

En els casos en què no es retorna l'import de la reserva, aquesta queda en dipòsit durant un any i s'ofereix al CLIENT el lloguer durant un any sencer a partir de la data per a les quals va fer aquesta reserva, fent ús del dipòsit ja lliurat. Si passat un any, el CLIENT no ha fet servir el dipòsit, el perdrà definitivament.